شماره تماس : 09120592060
موقعیت
سال ساخت
سایز گاراژ
متراژ زمین
امکانات
قیمت

ملک های ویلا

فیلتر
مرتب سازی توسط

neginesabz املاک نگین سبز

5 ماه
5 ماه

کد 900 : ویلا دوبلکس 200 متری ویو دشت سبز

580,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع

neginesabz املاک نگین سبز

580,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 200 متر مربع

neginesabz املاک نگین سبز

5 ماه
5 ماه

کد 1556 :ویلا دوبلکس 230 متری ویو درختان میوه

750,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع

neginesabz املاک نگین سبز

750,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع

neginesabz املاک نگین سبز

5 ماه
5 ماه

کد 1553 :ویلا همکف 213 متر

390 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع

neginesabz املاک نگین سبز

390 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع

neginesabz املاک نگین سبز

5 ماه
5 ماه

کد 1552 : ویلا همکف 210 متری

470,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع

neginesabz املاک نگین سبز

470,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 100 متر مربع

neginesabz املاک نگین سبز

5 ماه
5 ماه

کد 1556: ویلا دوبلکس 230 متری

750,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع

neginesabz املاک نگین سبز

750,000,000 تومان
2 اتاق خواب 2 حمام 160 متر مربع

neginesabz املاک نگین سبز

5 ماه
5 ماه

کد 1415 : ویلا دوبلکس 200 متری

600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 170 متر مربع

neginesabz املاک نگین سبز

600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 170 متر مربع

neginesabz املاک نگین سبز

6 ماه
6 ماه

کد 1476 : ویلا دوبلکس جنگلی با ویوو دشت سرسبز

685,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 154 متر مربع

neginesabz املاک نگین سبز

685,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 154 متر مربع

neginesabz املاک نگین سبز

6 ماه
6 ماه

کد1522: ویلا دوبلکس 250 متری شهرکی

1,350,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع

neginesabz املاک نگین سبز

1,350,000,000 تومان
3 اتاق خواب 3 حمام 150 متر مربع

neginesabz املاک نگین سبز

8 ماه
8 ماه

کد1432: ویلا تریبلکس 220 متری شهرکی

1,800,000,000 تومان
4 اتاق خواب 1 حمام 400 متر مربع

neginesabz املاک نگین سبز

1,800,000,000 تومان
4 اتاق خواب 1 حمام 400 متر مربع

neginesabz املاک نگین سبز

8 ماه
8 ماه

کد 1116: ویلا دوبلکس شهرکی

800,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 150 متر مربع

neginesabz املاک نگین سبز

800,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1 حمام 150 متر مربع

neginesabz املاک نگین سبز

8 ماه
8 ماه

کد 1398:ویلا دوبلکس جنگلی

850,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 170 متر مربع

neginesabz املاک نگین سبز

850,000,000 تومان
3 اتاق خواب 1 حمام 170 متر مربع

neginesabz املاک نگین سبز

8 ماه
8 ماه

کد 1409: ویلا تریبلکس استخردار

4,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 360 متر مربع

neginesabz املاک نگین سبز

4,000,000,000 تومان
3 اتاق خواب 2 حمام 360 متر مربع
1 2 3 4